بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
مناقصه و مزايده
تعداد موارد يافت شده 1
ردیفنوعموضوعشمارهمهلت دريافت سندرسانهتاریخ چاپ
1مناقصه فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 3 میلیون فقره کارت خام خودپرداز  
1397/03/02
سایت
1397/02/26
1
آرشيو