اشکال در بانکداری اینترنتی بدلیل بروز رسانی
مشتری محترم،
با عرض پوزش ،به منظور رفع برخی اشکالات،
تا اطلاع ثانوی از ارائه سرویس معذوریم.
پست بانک ایران