سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
اهداف و ماموریتها

اهداف و استراتژیهای بلندمدت پست بانک ایران

مدیریت و توسعه منابع انسانی

ارتقاء بهره وری

رضایت مشتری

توسعه خدمات خرده بانکداری

توسعه بانکداری الکترونیک

انضباط مالی و مدیریت نقدینگی

 

ماموریت و اهم وظایف

گسترش خدمات پولی و مالی در شهرها و روستاهای کشور

کمک به توسعه سیستم بانکی و گسترش تسهیلات بانکی

انجام نمایندگی در پرداخت و دریافت ناشی از مبادلات تجاری

کمک به کاهش مسافرتهای شهری و روستایی و هزینه های مربوط

کمک به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور

  توسعه خدمات مالی خرد با مشارکت باجه های خدمات بانکی روستایی در سراسر کشور