بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
مناقصه و مزايده
تعداد موارد يافت شده 5
ردیفنوعموضوعشمارهمهلت دريافت سندرسانهتاریخ چاپ
1مزایده مزایده املاک مدیریت شعب استان خوزستان  
1397/09/05
سایت
1397/08/21
2مزایده "آگهی فراخوان مزایده عمومی املاک مازاد مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمد"  
1397/09/05
سایت
1397/08/21
3مزایده آگهی مزایده عمومی شماره03/97 (مدیریت شعب استان گلستان)  
1397/08/30
سایت
1397/08/15
4مزایده آگهی مزایده عمومی شماره03/97 (مدیریت شعب استان گلستان)  
1397/08/30
سایت
1397/08/15
5مزایده آگهی مزایده عمومی شماره 97/3  
1397/08/28
سایت
1397/08/13
1
آرشيو