بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
مناقصه و مزايده
تعداد موارد يافت شده 3
ردیفنوعموضوعشمارهمهلت دريافت سندرسانهتاریخ چاپ
1مزایده آگهی فراخوان مزایده عمومی اموال مازاد (مدیریت شعب استان یزد)  
1397/07/14
سایت
1397/07/01
2مزایده آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 1- 97  
1397/07/05
سایت
1397/06/25
3مزایده مدیریت شعب پست بانک استان مازندران  
1397/07/05
سایت
1397/06/25
1
آرشيو