null بازدیدها و دیدارهای دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران و هیات همراه از شعب ، باجه ها و طرح های بانک در استان لرستان

دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران به همراه ملک معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی ، واحدپور مدیر امور شعب و بازاریابی ، اخلاقی مدیر امور حراست و پیرایی رئیس اداره کل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و رسیدگی به شکایات بانک ، روز پنجشنبه ۱۹ خرداد در سفر به استان لرستان ، از شعب ، باجه بانکی های بانکی و طرح های ایجادی پست بانک استان که از این بانک تسهیلات گرفته اند ، بازدید و با مسئولان آنها دیدار و گفتگو کردند.


مدیر عامل ضمن بازدید از باجه ویسیان بامسئول باجه مذکور در خصوص عملیات روزانه ، منابع و  میزان تسهیلات پرداختی باجه گفتگو و رهنمودهای لازم را در راستای بهبود عملکرد ارائه کرد.
خانم ویس کرمی مسئول باجه فوق ضمن ارائه گزارش عملکرد و منابع باجه ویسیان، مشکلات  سیستمی از جمله : کندی سیستم ، عدم امکان ویرایش حساب در باجه و سقف انتقال وجه در عملیات پایا ، را عنوان کرد.
در ادامه مدیر عامل بانک ، حسین ملک معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی و فردین امیری مدیر شعب استان لرستان از طرح ایجادی گلخانه ۵۰۰۰ متری در شهرستان خرم آباد بازدید و با مجری طرح در خصوص مسائل و موارد مختلف کاری و بانکی و میزان بازدهی گلخانه مذکور ،گفتگو کردند .
سپس دکتر شیری ضمن بازدید از باجه بانکی روستای پاپی خالدار با مسئول باجه مذکور در خصوص وضعیت خدمات رسانی ، سطح دسترسی های ایجاد شده برا ی توسعه کمی و کیفی خدمات به ساکنین روستا،  انواع خدمات و عملیات روزانه ، وضعیت وترکیب منابع، میزان و نوع سپرده ها، تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی باجه گفتگو و رهنمودهای لازم را در راستای ارتقا و بهبود عملکرد، ارائه کرد . 
در این سفر دکتر شیری مدیرعامل بانک و هیات همراه از باجه بانکی شهرک صنوف  شهرستان خرم آباد بازدید کرد.
 مدیر عامل بانک در بازدید از باجه شهرک صنوف با مسئول باجه مذکور گفتگو و در خصوص عملیات روزانه ، وضعیت منابع و  تعدادو مبلغ تسهیلات پرداختی باجه گفتگو و رهنمودهای لازم را در راستای ارتقا و بهبود عملکرد، ارائه کرد .
همچنین در این سفر محسن اخلاقی مدیر امور حراست و عباس پیرایی رییس اداره کل بازرسی،رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد از شعبه الشتر بازدید و اقدامات و فعالیت های شعبه مذکور را از نظر شاخص های طرح پایش و پویش مورد ارزیابی قرارداده و با پرسنل شعبه فوق درخصوص موضوعات مختلف کاری گفتگو و رهنمود های لازم را ارائه کردند .
محسن اخلاقی و عباس پیرایی ، پس از آن از طرح بوم گردی شریفی واقع در حومه شهرستان نور آباد استان لرستان که از مدیریت شعب پست بانک بانک  آن استان تسهیلات گرفت ، بازدید و پیرامون توسعه همکاری های مشترک گفتگو کردند .
 مدیر امور حراست و رییس اداره کل بازرسی،رسیدگی،پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد از طرح های ایجادی پرورش ماهیان سردآبی با ظرفیت ۲۰تن و همچنین طرح کارخانه فرآوری ماهی قزل‌آلای شهرستان الشتر که از مدیریت شعب پست بانک استان لرستان تسهیلات گرفته اند ،بازدید کردند .

گزارش تصویری