null بازدید مدیرعامل پست بانک ایران از مدیریت شعب استان آذربایجان غربی

دکتر محمود افضلی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران ضمن بازدید از شعب و واحدهای سرپرستی پست بانک آذربایجان غربی، در جلسه ای با حضور مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره مخابرات و مدیرکل پست استان به بررسی مشکلات و موانع توسعه دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی پرداختند.

دکتر محمود افضلی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران ضمن بازدید از شعب و واحدهای سرپرستی پست بانک آذربایجان غربی، در جلسه ای با حضور مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره مخابرات و مدیرکل پست استان به بررسی مشکلات و موانع توسعه دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی پرداختند. به گزارش مدیریت شعب آذربایجان غربی، در این سفر که داود آتشک رئیس اداره کل حوزه مدیریت نیز حضور داشت، دکتر افضلی و همراهان از شعب مهاباد، میاندوآب، سلماس، خوی، ماکو و دفاتر خدمات ارتباطی شهر ارومیه بازدید کردند. در ادامه این سفر جلسه شورای اداری پست بانک استان با حضور دکتر افضلی جهت بحث و تبادل نظر و بررسی مسائل و مشکلات مطروحه برگزار شد. (تصاویر این دیدار در آلبوم تصاویر قابل رؤیت است)