null خاندوزی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت فردا سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، خاندوزی در این سخنرانی به تشریح برنامه ها و اقدامات مهم دولت در حوزه اقتصادی برای نمازگزاران خواهد پرداخت.