null پرداخت الکترونیکی قبوض آب، برق و گاز توسط پست بانک ایران فراهم شد

پست بانک ایران به موجب تفاهم نامه های جداگانه امضاء شده با شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکت ملی گاز ایران و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران پرداخت الکترونیکی قبوض مصرفی مشترکین شرکتهای مذکور را امکان پذیر کرد.

پست بانک ایران به موجب تفاهم نامه های جداگانه امضاء شده با شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکت ملی گاز ایران و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران پرداخت الکترونیکی قبوض مصرفی مشترکین شرکتهای مذکور را امکان پذیر کرد. به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: تفاهم نامه های مذکور طبق مصوبه کمیسیون انفورماتیک بانک ها انعقاد شده است و با هدف تسهیل امور جاری عامه مردم و شرکتهای ارائه دهنده خدمات و برقراری رابطه منطقی میان مردم، شرکتهای خدماتی و بانکی صورت پذیرفته است. بنابراین گزارش: پرداخت الکترونیکی قبوض گاز در سطح کشور و قبوض آب و برق در فاز اول به ترتیب در سطح شهر تهران و تهران بزرگ امکان پذیر گشته و مجوز انعقاد قرارداد مشابه به استانها نیز در خصوص قبوض برق و آب داده شده است. این گزارش می افزاید: هموطنان ارجمند می توانند با مراجعه به پایانه های الکترونیکی پست بانک ایران شامل دستگاههای خودپرداز(ATM) و پایانه های شعب(POS) نسبت به پرداخت هزینه قبوض مصرفی خود اقدام نمایند.