null اجرای طرح پست بانکی شو ؛ عیدانه نیکوکاری ۱۴۰۱ پست بانک ایران

پست بانک ایران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی در کمک به اقشار آسیب‌ پذیر و بی‌بضاعت و کمک به اجرای ماموریت خود در مناطق غیربرخوردار و محروم، اقدام به اجرای طرح عیدانه نیکوکاری ۱۴۰۱ ویژه دانش‌آموزان بی‌بضاعت در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان نمود.

بنابر این گزارش: طرح مذکور با هدف کمک به خانواده های نیازمند در جامعه و تشویق به تحصیل دانش‌آموزان مناطق محروم، از ۱۴ اسفند همزمان با روز احسان و نیکوکاری لغایت ۲۹ اسفند ماه‌‌جاری در قالب ۵۰۱ بسته‌ هدیه نوروزی شامل: کفش و لباس با همکاری اداره کل روابط‌عمومی و مدیریت شعب استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان و بین دانش‌آموزان در استان‌های مذکور توزیع خواهد شد‌.