null بازدید وزیر اقتصاد از مصلای شهرستان قدس

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر به شهرستان قدس از مصلای این شهرستان بازدید کرد و در جریان عملیات عمرانی و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی آن قرار گرفت.

به گزارش شادا، دکتر سید احسان خاندوزی در جریان بیست و دومین سفر استانی رئیس جمهوری به استان تهران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور، در سفر به شهرستان قدس از مصلای این شهرستان بازدید کرد.
بر اساس این گزارش, تکمیل عملیات اجرایی مصلی به گفته مسئولان شهرستان قدس, به بیش از 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
نماینده ویژه رئیس جمهوری در ادامه این بازدید از کارگاه مهارت آموزی و اشتغالزایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد, بهزیستی و زنان سرپرست خانوار که در مصلای این شهرستان راه اندازی  شده است، بازدید کرد.
طبق برنامه ریزی انجام شده. قرار است در  بخشی از این مصلی, با استفاده از تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸، کارگاه های تولیدی کوچک فرش و مشاغل خانگی راه اندازی شود.
تأمین اعتبار مورد نیاز از محل این تبصره از جمله مطالبات مسئولان شهرستان قدس از وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.