null دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران به عنوان عضو کارگروه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران، به‌ عنوان "عضو کار گروه تسهیلات وجوه اداره شده" وزارت مذکور منصوب شد.

در بخشی از متن حکم ایشان آمده است؛ امید است با اتکا به قادر متعال و رعایت قوانین و مقررات مربوطه با جدیت و تلاش مضاعف، خدمتگزاری به مردم و نظام مقدس جمهوری‌ اسلامی‌ ایران را سرلوحه خود قرار داده و در جهت تحقق اهداف دولت موفق و موید باشید.