null مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران اطلاع داد: ارجاع ارزیابی و فرآیند کارشناسی به کارشناسان رسمی مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه 1515

مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران با ارسال اطلاعیه‌ای به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق، از ارجاع ارزیابی و فرآیند کارشناسی به کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از طریق سامانه الکترونیکی 1515 خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره 00/365125 مورخ 12/14/ 1400 از پست بانک ایران خواست تا از اتخاذ رویه دوگانه در ارجاع کار کارشناسی به کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خودداری کند. 
بر اساس این گزارش، پیش از این با هدف اجرای سند تحول قوه قضائیه راه اندازی سامانه 1515 طی نامه 400/923/ش مورخ 1400/09/17 رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توسط بانک مرکزی ج.ا. ا  به شبکه بانکی کشور اعلام شده بود.
در این سامانه تمام فرآیندهای کارشناسی به صورت کاملا الکترونیک اعم از دریافت پیش پرداخت حق الزحمه، گزارش کارشناسی، امضا، ممیزی و نظارت بر امور مربوطه انجام می شود.