null جذب 9/874 میلیارد ریال منابع توسط دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی پست بانک ایران

دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی پست بانک ایران تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری 874 میلیارد و 939میلیون ریال منابع هموطنان شهری و روستایی را جذب کردند.

دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی پست بانک ایران تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری 874 میلیارد و 939میلیون ریال منابع هموطنان شهری و روستایی را جذب کردند. به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: تا پایان همین مدت 223 میلیارد و 759 میلیون ریال نیز از محل منابع جذب شده تسهیلات به 27 هزار و 395 نفر از متقاضیان بویژه روستائیان اعطاء شد. بنابراین گزارش، در طول یک سال از اردیبهشت ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نیز 13میلیون و 503 هزار فقره هزینه انواع قبوض مصرفی روستاییان توسط این دفاتر دریافت گردید. این گزارش می افزاید: در اردیبهشت سال 86 تعداددفاتر خدمات شهری 286 و روستایی یک هزار و 73 دفتر بود که در پایان اردیبهشت سال 87 این تعداد به ترتیب713 و 5 هزار و 712 دفتر افزایش یافت. این گزارش حاکی است، تا پایان اردیبهشت ماه امسال تعداد 55 هزار و 94 فقره حساب در دفاتر شهری و 286 هزار و 443 حساب نیز در دفاتر روستایی پست بانک ایران افتتاح گردید