null بیش از 1/1 هزار میلیارد ریال جذب حساب های قرض الحسنه پست بانک شد

پست بانک ایران در سال گذشته بیش از یک هزار میلیارد و 111میلیون ریال سپرده های قرض الحسنه هموطنان را جذب کرد.

پست بانک ایران در سال گذشته بیش از یک هزار میلیارد و 111میلیون ریال سپرده های قرض الحسنه هموطنان را جذب کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اداره کل آمار،برنامه ریزی و بودجه همچنین در سال 86 بیش از 210 میلیارد و 803 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند اعطا شد. بنابر این گزارش مانده تسهیلات اعطایی نیز از سال گذشته بیش از 279 میلیارد و 749 میلیون ریال بوده است.