null وزیر اقتصاد در گفتگو با بخش خبری نیمروزی صدا و سیما خبر داد: انتشار مستمر صورت های مالی شركت های زیر مجموعه دولت و بخش های عمومی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انتشار صورت های مالی ۱۳۲ شرکت ذیل نهاد های عمومی غیر دولتی در سامانه کدال، عنوان داشت که در گام بعدی، تلاش خواهیم کرد، هر ماه بخشی از صورت های مالی این شرکت ها را در معرض عموم قرار دهیم.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در گفتگو با بخش خبری نیمروزی سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت: ما باور داریم، باید اصلاح در مدیریت را از خود دولت و مدیران دولتی شروع کنیم که این هم جز با مشارکت مردم و نظارت پذیر کردن مدیران دولتی در نحوه انجام وظایفشان قابل انجام نیست. 
خاندوزی گفت: در همین راستا، ماه گذشته، صورت های مالی بیش از ۳۱۳ شرکت دولتی را به نحو شفاف در سامانه کدال منتشر کردیم.
وی افزود: با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، همین تکلیف برای شرکت های ذیل نهاد های عمومی غیر دولتی هم وجود داشت، امروز و در گام اول، اطلاعات مربوط به ۱۳۲ شرکت ذیل نهاد های عمومی غیر دولتی شامل شرکت های ذیل صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های مهمی مثل هواپیمایی آسمان، ملی نفتکش، پتروشیمی مسجد سلیمان و امثالهم را منتشر کردیم.
خاندوزی از جمله این شرکت ها را برخی از شرکت های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان، تعداد 15 شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، برخی دیگر از شرکت های زیر مجموعه بانک های ملی، مسکن، سپه، بیمه ایران و نیز تعداد اندکی از شهرداری هایی که اطلاعات آنها به طور قطعی وصول شده و دارای صورت های مالی حسابرسی شده هستند، اعلام کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در گام های بعدی، تلاش خواهیم کرد، هر ماه بخشی از صورت های مالی شرکت های عمومی غیر دولتی را در منظر عموم قرار دهیم که این امکان را فراهم خواهد کرد تا تمام صاحبنظران بتوانند بر نحوه مدیریت شرکت های دولتی نظارت کنند و البته ثمره آن هم باید این باشد که کارآمدی و بهره وری در زیرمجموعه دولت افزایش پیدا کرده و انحرافات و فساد احتمالی در آن به حداقل برسد.
وی اعلام کرد: اطلاعات منتشر شده روز جاری، شامل  ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۳۲ شرکت ذیل نهاد های عمومی بود که احساس می کنیم، به جهت اندازه و مقیاس، مردم باید در جریان آن قرار بگیرند.
خاندوزی در بخش دیگری از این گفتگو، در پاسخ به سؤالی در خصوص افشای فهرست ابربدهکاران بانکی، اظهار داشت: با همکاری بسیار خوب وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، این بانک به شکل بسیار مفصل، با ذکر جزئیات، اسامی، مبالغ و میزان ابربدهکاران بد حساب را در سامانه خود منتشر کرد که اگر نقصانی بخاطر اطلاعات دریافتی از بانک ها وجود داشته باشد، توسط بانک مرکزی تکمیل شده و اطلاع رسانی لازم از طریق خود آن بانک صورت خواهد گرفت.