null بازدید دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از میز خدمت پست بانک ایران در مشهد

دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ، در جریان سفر ریاست جمهوری به استان خراسان رضوی ، بعداز ظهر روز چهار شنبه دهم فروردین ۱۴۰۱ از کانتر میز خدمت پست بانک ایران ، بازدید کرد . 


به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران ، در پایگاه میز خدمت که همزمان با سفر ریاست جمهوری برای  تمامی نهادها و موسسات پولی و بانکی به منظور پاسخگویی دستگاه های اجرایی به مردم آن استان ، از صبح روز چهارشنبه در مجتمع  تجاری مشهد مال ایجاد شده بود ، مدیریت شعب استان خراسان رضوی نیز با استقرار میز خدمت و حضور کارکنان بانک ، زمینه ارتباط رودرو و پاسخگویی حضوری بانک به عموم مردم وذی نفعان را مهیا کرد.
مهرداد کندری معاون مدیریت شعب استان خراسان رضوی  در حین بازدید وزیر و هیات همراه از کانتر پست بانک ، به تشریح فعالیت ها و اقدامات خصوصا حضور موثر بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته پرداخت و وزیر امور اقتصادی ودارایی از خدمات پست بانک ایران قدر دانی کرد .