null همزمان با روزهای پایانی اسفند ماه؛ پست بانک ایران بخشنامه ساعت کار سامانه های ساتنا و پایا را به شعب بانک ابلاغ کرد

همزمان باروزهای پایانی اسفندماه،پست بانک ایران ، بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ساعت کار سامانه های ساتنا و پایا را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ا با ارسال بخشنامه شماره 367623‏/00 مورخ 16‏/12‏/ 1400 به بانک ها و موسسات مالی کشور نحوه فعالیت سامانه‌های ساتنا و پایا در ایام پایانی سال جاری را برای روزهای پنجشنبه بیست و ششم و شنبه و یکشنبه 28 و 29 اسفندماه را به شرح جدول ذیل ابلاغ کرد.


 

بر اساس این گزارش: نحوه فعالیت سامانه‌های ساتنا و پایا در ایام پایانی سال جاری، طی بخشنامه شماره 108/00/الف مورخ 24/12/1400 معاونت مالی و سرمایه گذاری پست بانک ایران به مدیریت شعب استانها و مناطق تهران ابلاغ شد.
شایان ذکر است : شعب کشیک پست بانک ایران در روزهای 2، 3 و 4 فروردین ماه 1401از ساعت 9 الی 12 آماده ارائه خدمات به مشتریان و هموطنان خواهد بود که فهرست و مشخصات آنها در سایت بانک به نشانی :www.postbank.ir قابل دسترس می باشد.