null افزایش حداقل مبلغ ساتنا به 500 میلیون ریال و حداکثر مبلغ پایا به یک میلیارد ریال

پست بانک ایران در راستاي بخشنامه بانک مرکزی ج،ا،ایران، افزایش حداقل مبلغ ساتنا به ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ پایا به یک میلیارد ریال را از، ۲۵ دی‌ماه سال‌جاری به تمامی شعب و باجه‌های بانکی روستایی ابلاغ نمود.

به گزارش روابط‌عمومی پست بانک ایران؛ طی بخشنامه 218/00/ب مورخ 1400/10/26 معاونت مالی و سرمایه‌‌گذاری پست بانک ایران بر اساس بخشنامه  00/307304 مورخ 1400/10/19 اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ایران، از روز شنبه مورخ 1400/10/25 تغییرات صورت گرفته در سامانه‌های ساتنا و پایا در این بانک عملیاتی شده است.
بر این اساس؛ کف مبلغ دستورپرداخت‌های بین مشتری(C2C) ساتنا از ۱۵۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
همچنین سقف مبلغ دستور پرداخت‌های پایا از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال به ازای هر دستور پرداخت افزایش یافت.
بنا بر این گزارش: در خصوص چرخه‌های تسویه پایا در روزهای عادی(غیرتعطیل رسمی)، چرخه جدیدی در ساعت ۱۷:۴۵ جهت تسویه دستور پرداخت‌های غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.