null پرداخت مستمری 35 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)

پست بانک استان چهارمحال و بختیاری بر اساس تفاهم نامه امضاء شده با کمیته امداد امام خمینی(ره)، مستمری 35 هزار نفر از مددجویان را پرداخت می کند.

پست بانک استان چهارمحال و بختیاری بر اساس تفاهم نامه امضاء شده با کمیته امداد امام خمینی(ره)، مستمری 35 هزار نفر از مددجویان را پرداخت می کند. بنا به گزارش ارسالی از سوی مدیریت شعب پست بانک استان چهارمحال و بختیاری، بیش از 70 درصد افراد تحت پوشش این تفاهم نامه در روستاهای استان ساکن هستند که مستمری آنها به طور ماهانه از طریق پست بانک پرداخت می شود. این گزارش می افزاید:پرداخت مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) پس از افتتاح حساب در نزدیکترین شعبه و دفتر خدمات بانکی شهری و روستایی پست بانک در سطح استان انجام می شود.