null بازدید سرزده مدیرعامل پست بانک ایران از هسته گزینش بانک

دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران، ظهر چهارشنبه چهارم اسفند ماه به طور سرزده از هسته گزینش و امور ایثارگران بانک بازدید کرد و ضمن گفت وگو با رئیس هسته گزینش و امور ایثارگران، پرونده پرسنلی تعدادی از شاغلین، بازنشستگان و نیروهای شرکتی را مورد بررسی قرار داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، شیری در ادامه این بازدید، امکانات، فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده‌ها و سیستم بایگانی هسته گزینش را مورد بررسی قرار داد و ضمن گفت و گو با اسد گرامی رئیس این هسته، رهنمودهای لازم را به وی ارائه کرد.
شیری بنای کار گزینش را رعایت قوانین و مقررات، امانت داری، اخلاق مداری و صیانت از حقوق و حفظ شان کارکنان دانست و گفت: گزینش باید امین کارکنان باشد و به روند فعالیت‌های کاری و بانکی سرعت بیشتری ببخشد.
در ادامه این دیدار، مدیرعامل ضمن گفت وگو با کارکنان هسته گزینش از زحمات آنان تقدیر و قدردانی کرد.
بر اساس این گزارش، گرامی در ابتدای این بازدید، گزارشی از عملکرد هسته گزینش و فرآیند انجام امور مرتبط با گزینش کارکنان ارائه کرد.

گزارش تصویری