null سفر مدیر امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران به استان کرمان

جمال مقصودی مدیر امور حقوقی و نظارت پست بانک ایران و هیات همراه، روز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه و با هدف بررسی و نظارت بر عملکرد شعب و باجه های بانکی روستایی مدیریت شعب پست بانک استان کرمان و دیدار با کارکنان بانک وارد کرمان شدند.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، دیدار با مسئولین استانی و محلی ، بررسی پتانسیل سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال‌زایی روستایی استان کرمان از اهداف دیگر این سفر است.
بنا بر این گزارش در این سفر، مقصودی به همراه داود قزلباش رئیس اداره کل امور شعب و سید حمید رضا گنجعلی خانی مدیر شعب پست بانک استان کرمان، وضعیت عملکرد واحد های ستادی ، شعبه مرکزی کرمان و باجه بانکی روستای رحیم آباد و شعبه شهرستان زرند و طرح تولید گل در این شهرستان بازدید می کنند.
همچنین جمال مقصودی علی نوروزی رئیس اداره کل حقوقی و عباس پیرایی رئیس اداره کل بازرسی، رسیدگی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد و جعفری معاون استان در قالب گروه دوم از شعبه رفسنجان و طرح های تولیدی گل سبد میوه کرمان و باجه بانکی روستای سرچشمه بازدید می کنند.