null اولین جلسه کاری پست بانک ایران در سال 1401 با بررسی اقدامات انجام شده معاونت اعتبارات و بین الملل بانک آغاز شد

اولین جلسه کاری پست بانک ایران در سال 1401 ، با بررسی اقدامات انجام شده معاونت اعتبارات و بین الملل بانک در سال 1400 و با حضور دکتر بهزاد شیری مدیر عامل ، معانت اعتباری و بین الملل مدیر عامل و روسای ادارات کل حوزه مدیریت و اعتبارات ، راس ساعت 8:30  صبح روز شنبه 6 فروردین آغاز شد.


به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران ، در این جلسات ابتدا اقدامات انجام شده ادارات کل اعتبارات ، امور بین الملل و بررسی و نظارت بر طرح ها ، مطابق برنامه ابلاغی سال 1400 در سه جلسه جداگانه در صبح و بعد از ظهر روز شنبه 6 فروردین ، بررسی و ارزیابی می شود.
بنابر این گزارش در ادامه جلسه ، عصر روز شنبه اهداف کمی سال 1401 پست بانک ایران در بخش های بین الملل ، وصول مطالبات و صدور ضمانتنامه با حضور دکتر بهزاد شیری مدیر عامل و معانت های اعتباری و بین الملل و سازمان و برنامه ریزی بررسی می شود. 
این گزارش می افزاید : در ادامه این جلسات روز یکشنبه 7 فروردین 1401 ، اقدامات سال 1400 ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، مدیریت ریسک و بازاریابی و توسعه بازار ارزیابی و برنامه های بانکداری الکترونیک پست بانک ایران در سال 1401 بررسی می شود.
همچنین در روز دوشنبه 8 فروردین 1401 اقدامات ادارات کل برنامه ریزی ، کنترل برنامه ها و پایش عملکرد واحدها ، سازمان و بهبود روشها و سرمایه انسانی و رفاه در سال 1400 مورد ارزیابی قرار گرفته و برنامه های بانکداری الکترونیک پست بانک ایران در سال 1401 بررسی می شود.
در جلسه روز سه شنبه 9 فروردین 1401 اقدامات ادارات کل حسابداری و امور سهام ، آمار و بودجه  و خزانه داری و نظام های پرداخت بانک در سال 1400 ارزیابی و برنامه های بانک در سال 1401 در زمینه چکهای واگذاری و درآمد مشاع بررسی می شود.
این جلسات در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  10 و 11 فروردین نیز ادامه خواهد داشت و به ترتیب به ارزیابی عملکرد ادارات کل بانکداری خرد و امور باجه ها ، امور شعب ، حسابرسی داخلی ، حقوقی ، بازرسی ، رسیدگی ، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد و پشتیبانی و املاک خواهد پرداخت. 


 

گزارش تصویری