null 460 دفتر خدمات بانکی روستایی در استان خراسان رضوی فعالند

460 دفتر خدمات بانکی روستایی در استان فعال و به ارائه خدمات به دهیاری ها، شورای اسلامی و تعاونی های روستایی مشغولند.

460 دفتر خدمات بانکی روستایی در استان فعال و به ارائه خدمات به دهیاری ها، شورای اسلامی و تعاونی های روستایی مشغولند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان خراسان رضوی، مهرآبادی مدیر شعب پست بانک استان در دیدار با دکتر طباطبائی رئیس شورای شهر مشهد با ذکر این مطلب افزود: در حال حاضر این دفاتر قادر به ارائه خدمات پایه بانکی و افتتاح انواع حساب برای مشتریان هستند و همچنین قبول و پرداخت وجه به مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و سایر نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی را نیز انجام می دهند. وی در پایان آمادگی پست بانک استان را برای دریافت عوارض شهرداری در تمام دفاتر شهری و اعطای تسهیلات رفاهی به کارکنان شورای شهر با شرایط ویژه، صدور ضمانت نامه پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، تأمین مالی پروژه های طرف قرارداد پیمانکاران با تضمین شورای شهر و در صورت انتقال بخشی از حساب های این شورا به پست بانک را مطرح کردند. شایان ذکر است؛ پیشنهادات مهرآبادی با استقبال دکتر طباطبائی مواجه و مقرر شد با برگزاری جلسات بعدی زمینه همکاری های مشترک مورد بررسی دقیق قرار گیرد.