null تاکید امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران بر ضرورت ارائه یک نسخه قرارداد تسهیلاتی و کارت اقساط به تسهیلات گیرنده‌‏، وثیقه گذار‌‏ و ضامن

مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران، پیرو بخشنامه شماره 99/194/ب مورخ 1399/09/25 بانک و  نامه شماره 00/238086 مورخ 1400/08/19 اداره کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ایران و نامه شماره 14/129688مورخ 1400/08/19 مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت ارائه یک نسخه قرارداد تسهیلات و کارت اقساط به تسهیلات گیرنده‌/ وثیقه‌گذار‌‏/ ضامن تاکید کرد.

بنا بر این گزارش: شعب پست بانک ایران در سراسر کشور موظند به منظور شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات مورد نیاز مشتریان در خصوص رویه محاسبه اقساط، اصل و سود، مبلغ تسویه زودتر از موعد مقرر و جلوگیری از نارضایتی و شکایت مشتریان و با عنایت به لزوم اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، منشور حقوق شهروندی، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نسبت به ارائه کارت اقساط و نسخه‌ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد به تسهیلات گیرنده‌‏/وثیقه گذار‌‏/ضامن اقدام نموده و شعب در صورت درخواست مشتری موظف به اعلام مبلغ تسویه زودتر از موعد مقرر می‌باشند.
 شایان ذکر است: نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و تمامی بخشنامه‌های فوق به عهده مدیریت شعب بوده و بازرسان مقیم موظف به بررسی و گزارش این موضوع در رسیدگی‌ها می باشند.