null کمیته عالی فناوری اطلاعات در پست بانک ایران تشکیل و شیوه نامه مربوطه برای اجرا ابلاغ شد

  کمیته عالی فناوری اطلاعات پست بانک ایران بر اساس مصوبه شماره ۱۲۸۱ مورخ 1400/8/18 هیات مدیره بانک، با هدف یاری رسانیدن و انجام صحیح و دقیق وظایف هیات مدیره در امر سیاست‌گذاری و راهبری حوزه فناوری اطلاعات تشکیل و شیوه‌نامه آن برای اجرا به مدیریت‌های بانک ابلاغ شد.

 به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس اعلام معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران، پیرو بخشنامه شماره 00/191012 مورخ 1400/7/6 مدیریت کل نظارت بر موسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ایران با هدف ارائه چارچوب مناسب جهت ایجاد بستر امن و کاهش ریسک‌های مترتب در حوزه فناوری اطلاعات، "کمیته عالی فناوری اطلاعات" در این بانک تشکیل شد.

 بنا بر این گزارش: تدوین اهداف کلان، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و راهبری سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات فناوری اطلاعات و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، نظارت بر حسن اجرای مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات، نظارت بر اجرای صحیح و به موقع مصوبات هیات مدیره در حوزه فناوری اطلاعات، ارائه نظر مشورتی در خصوص موضوعات ارجاعی از سوی هیات مدیره در حوزه فناوری اطلاعات، و نظارت بر فرآیند حسابرسی فناوری اطلاعات از جمله مهمترین وظایف کمیته عالی فناوری اطلاعات بانک محسوب می‌شود.

 همچنین؛ نظارت بر فرآیندها و منافع فناوری اطلاعات از منظر توجیه اقتصاد، کارآیی و اثربخشی، نظارت بر فرآیند مدیریت ریسک‌های فناوری اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای تمامی فرآیندهای امنیت اطلاعات و تدوین برنامه کلان آموزشی و پژوهشی در جهت توسعه فناوری اطلاعات با رویکردهای تخصصی از دیگر وظایف و مسئولیت‌های کمیته مذکور است.