null با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان؛ مدیر عامل پست بانک ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی نشست مشترک برگزار کردند 

دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران و دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی عصر امروز ؛چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ با هدف تقویت و گسترش تعاملات فی مابین، لزوم برنامه ریزی برای تحقق اهداف مشترک و حمایت از شرکت های دانش بنیان نشست مشترک برگزار کردند. 

 


به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، در این نشست که اعضای مدیره بانک نیز حضور داشتند، دو طرف ضمن بررسی و هماهنگی های لازم نسبت به تخصیص سهم بیشتر بر افزایش سرمایه در گردش شرکت های دانش بنیان تاکید و توافق کردند.
در این جلسه همچنین دو طرف توافق کردند برای مشارکت در طرح های ایجادی و توسعه ای شرکت های دانش بنیان ،  نسبت به تعیین حد صدور ضمانت نامه برای آنها اقدام و همکاری کنند.
این دیدار با توجه به نام گذاری سال جاری به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری و با هدف گسترش تعاملات فی مابین و ضرورت برنامه ریزی برای حمایت و مشارکت دو نهاد در تامین مالی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.
بر اساس این گزارش، مطابق توافقات انجام شده، دفتر نوآوری و شکوفایی پست بانک ایران از سال گذشته در  صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر شده است‌.
پست بانک ایران حامی و همکار اقتصاد دانش بنیان

گزارش تصویری