null آموزش کارگزاران 250 دفتر خدمات بانکی توسط پست بانک ایران

کارگاه آموزشی یک روزه کارگزاران 250 دفتر خدمات بانکی شهری و روستایی و جلسه پرسش و پاسخ پیمانکاران و مدیران شرکت های زیر مجموعه وزارت به همت شرکت مخابرات، پست و پست بانک استان گیلان برگزار شد.

کارگاه آموزشی یک روزه کارگزاران 250 دفتر خدمات بانکی شهری و روستایی و جلسه پرسش و پاسخ پیمانکاران و مدیران شرکت های زیر مجموعه وزارت به همت شرکت مخابرات، پست و پست بانک استان گیلان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان گیلان، در این همایش یک روزه ملولی مدیر شعب استان با اشاره به نقش و اهمیت دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی گفت: دولت نهم در راستای عدالت محوری و برقراری عدالت اجتماعی تأکید ویژه ای بر فعال سازی و ارائه خدمات بانکی در این دفاتر دارد. وی در ادامه افزود: تنوع خدمات مالی و پولی پست بانک در این دفاتر گسترده است به صورتی که با تلاش و همت پست بانک و پست حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این دفاتر پرداخت می شود. مدیر شعب استان در پایان گفت: اعطای تسهیلات و کم کردن هزینه های رفت و آمد روستاییان به شهرها از مهمترین خدمات این دفاتر است.