null معاون اعتباری و بین‌الملل پست‌بانک‌ایران خبر داد:  افزایش سقف اعتباری کارت خرید تا سقف 2میلیارد ریال

سیدعلی‌اصغر جلیلی‌نیا معاون اعتباری و بین‌الملل پست‌بانک‌ایران در گفتگویی از افزایش سقف کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه تا مبلغ  2میلیارد ریال در راستای ایجاد تسهیلات بیشتر برای مشتریان و آحاد مردم خبر داد.

جلیلی نیا با اشاره به مصوبه شماره 1279 مورخ 1400/8/4 هیات مدیره پست بانک ایران در خصوص افزایش سقف کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه از 500 میلیون ریال به 2 میلیارد ریال اظهار داشت: پرداخت تسهیلات موصوف بر اساس عملکرد و میانگین حساب مشتری می باشد.

وی در ادامه با اشاره به بخشنامه شماره 10-0221/1/ب مورخ 1396/12/16 با موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه صدور کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه و با عنایت به نامه شماره 116591/00 مورخ 1400/4/31 مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ایران با موضوع افزایش سقف کارت اعتباری تا مبلغ 2 میلیارد ریال، شرایط بازپرداخت اعطای تسهیلات در قالب کارت اعتباری تصریح کرد: کارت های اعتباری این بانک از مبلغ 1 تا 500 میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر 36 ماه، بیش از 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال با بازپرداخت حداکثر 48 ماه و بیش از یک میلیارد ریال تا سقف 2 میلیارد ریال با بازپرداخت حداکثر 60 ماه تعریف شده است.

جلیلی نیا در ادامه بیان داشت: برخی از تمهیدات دیگری که در دستورالعمل کارت اعتباری در نظر گرفته شده است عبارتند از؛ ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نسیه دفعتا واحده، سه ماهه، شش ماهه و نه ماه است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین براساس بخشنامه بانک مرکزی هر بانک صرفا مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان می باشد. لیکن دریافت کارت های متعدد از چند بانک یا موسسه اعتباری منوط به رعایت سقف دو هزار میلیون ریال برای هر مشتری بلامانع است.

معاون اعتباری و بین‌الملل بانک در پایان تاکید کرد: اخذ وثایق و تضامین، شرط کافی برای اعطای تسهیلات نبوده و اعتبار سنجی و احراز توانایی مشتریان جهت بازپرداخت اقساط تسهیلات براساس مستندات درآمدی الزامی است.

گزارش تصویری