null جلسه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ مدیریت شعب استان های پست بانک ایران به ریاست دکتر بهزاد شیری مدیرعامل بانک برگزار شد

جلسه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ مدیریت شعب استان های پست بانک ایران بر اساس شاخص های طرح پایش و پویش ، بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ به ریاست دکتر بهزاد شیری و با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران ستادی بانک به صورت حضوری و مدیریت شعب استانها به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.


 

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران : در ابتدای این جلسه زندیه؛ رئیس اداره کل آمار و بودجه ، خلیلی؛  رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات و جوان؛ رئیس اداره کل حسابداری و امور سهام گزارش خود را به ترتیب در خصوص مدیریت منابع ، مدیریت مصارف (مطالبات غیرجاری) و درآمدها (درآمدهای غیرمشاع) ارائه دادند .
در ادامه این نشست سلمانی؛ سرپرست معاونت مالی و سرمایه گذاری، قیطاسوند؛ رئیس اداره کل بازاریابی و توسعه بازار مطالب خود را در خصوص مدیریت نقدینگی (چک های عادی واگذاری) و مدیریت خدمات الکترونیکی برای حاضران تشریح کردند.
پس از ارائه گزارش های مدیران ستادی، فلاح؛ مدیر شعب منطقه شرق تهران ، پور رهنما؛ مدیر شعب استان بوشهر و شیردل؛ مدیر شعب استان خراسان رضوی به ارائه گزارش های خود در زمینه تجارب موفق ، چالش ها و شاخص های ارزیابی سال ۱۴۰۰ پرداختند.
دکتر بهزاد شیری در جمع­ بندی جلسه، ضمن تقدیر از تلاش ها و زحمات مدیران و کارکنان بانک در سال ۱۴۰۰ در زمینه تحقق برنامه های بانک، رهنمودهای لازم را ارائه کرد. 
در پایان این مراسم ، آئین تجلیل از طهمورث الیاسی بختیاری؛ رئیس هیات مدیره بانک برگزار و اصغر جلیلی نیا به عنوان عضو جدید هیات معرفی شد.

گزارش تصویری