null اختصاص 15 هزار و 711 میلیارد اعتبار توسط پست بانک ایران برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال 1401

پیرو بخشنامه شماره 01/22803 مورخ 1401/01/31 مدیریت عملیات پولی و اعتباری منضم به آیین نامه (دستورالعمل) اجرایی جز بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، پست بانک ایران در بخشنامه‌ای مبلغ 15 هزار و711 میلیارد ریال اعتبار را برای پرداختی تسهیلات ازدواج به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، اداره کل اعتبارت بانک با ابلاغ بخشنامه 01/37/ب مورخ 1401/02/18 در خصوص آیین نامه اجرایی دستورالعمل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج سال1401 را به همراه جدول توزیع سهمیه بر اساس سهم مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، جاری و همچنین عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال گذشته با در نظر گرفتن سهم مانده این تسهیلات را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، شعب پست بانک در سراسر کشور با باید تا ابلاغ سهیمه تا سال آتی بر اساس سهیمه تعیین شده اقدام کنند.
پیش از این بانک مرکزی ج.ا.ا با ابلاغ بخشنامه‌ای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1397/01/01 بوده است را یک میلیارد و 200 میلیون ریال و با دوره بازپرداخت10 ساله اعلام کرده بود و بانک ها باید با اعتبار سنجی متقاضیان و اخذ سفته و یا یک ضامن معتبر از متقاضی، این تسهیلات را پرداخت کنند.