null دکتر حسنعلی قنبری به عنوان مدیرعامل بانک سپه معرفی شد

مراسم معارفه دکتر حسنعلی قنبری عضو هیأت مدیره پست بانک ایران به عنوان مدیرعامل جدید بانک سپه عصر روز گذشته با حضور دکتر حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

مراسم معارفه دکتر حسنعلی قنبری عضو هیأت مدیره پست بانک ایران به عنوان مدیرعامل جدید بانک سپه عصر روز گذشته با حضور دکتر حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این مراسم دکتر صمصامی گفت: اضافه برداشت بانکها از منابع مرکزی از یک ماه قبل روند کاهشی داشته و از رقم 12 هزار میلیارد تومان در سال 86 به حدود دو هزار میلیارد تومان رسیده است. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: بانکها در اعطای تسهیلات نظارت دقیق داشته باشند تا منابع تسهیلاتی در هدف مورد نظر خرج شود، زیرا بانکها باید حافظ منابع دولت در نزد بانک مرکزی باشند. دکتر صمصامی از آقای درخشنده مدیرعامل قبلی بانک سپه به عنوان بسیجی ایثارگر دوران جنگ یاد کرد و گفت: دوران خدمت ایشان به پایان رسیده و از مدتی قبل تمایل به بازنشستگی داشته که تاکنون موافقت نشده بود، ولی اکنون با جایگزینی دکتر قنبری به جای ایشان با این امر موافقت شد. وی از دکتر قنبری به عنوان فردی دارای دکترای اقتصاد مالی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی یاد کرد و اظهار داشت: ایشان در کارنامه خود عضویت هیأت مدیره پست بانک ایران و ریاست مرکز تحقیقات بانک تجارت را داشته و از تجربه علمی و عملی برخوردار است. صمصامی از مدیرعامل جدید بانک سپه خواست، بحث احیای سنت اسلامی قرض الحسنه را در این بانک پیگیری کرده و اضافه کرد: گرچه بانک قرض الحسنه جداگانه وجود دارد ولی مدیران عامل بانک ها در جهت رونق قرض الحسنه کوشا باشند. در این مراسم سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی حکم مدیرعامل بانک سپه را به دکتر حسنعلی قنبری و حکم بازنشستگی را به احمد درخشنده اعطاء کرد.