null حضور وزیر ارتباطات و فناوری در پست بانک ایران

نشست ماهیانه دکتر سلیمانی مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعضاء هیأت مدیره پست بانک بر اساس جدول زمانبندی تعیین شده صبح روز سه شنبه مورخ 18/4/87 برگزار شد.

نشست ماهیانه دکتر سلیمانی مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعضاء هیأت مدیره پست بانک بر اساس جدول زمانبندی تعیین شده صبح روز سه شنبه مورخ 18/4/87 برگزار شد. در این نشست مشترک دکتر افضلی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره گزارش اقدامات و فعالیتهای انجام شده را تشریح و پیرامون رشد و توسعه دفاتر خدمات بانکی، ایجاد زمینه های تحول در جهت ارائه خدمات مورد نیاز به مشتریان و چشم انداز برنامه های آتی بانک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.