null بهزاد شیری خبر داد: رشد 48 درصدی منابع کل پست بانک ایران، طی 10 ماه گذشته 

دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران، از رشد 48 درصدی منابع کل بانک طی 10 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 99 خبر داد و گفت: مانده منابع کلی بانک از 7/252 هزار میلیارد ریال در 10 ماهه سال گذشته به رقم 2/375 هزار میلیارد ریال در پایان دیماه سال جاری رسیده است .

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی پست بانک ایران، شیری در همین مدت، مانده منابع موثر بانک از 7/235 هزار میلیارد ریال در سال پایان دیماه سال گذشته به رقم 2/355 هزار میلیارد ریال در 10 ماهه سال 1400 افزایش یافته است که رشدی بالغ بر 51 درصد را نشان می‌دهد.
مدیرعامل بانک با اشاره به اینکه پست بانک ایران برای نیل به اهداف راهبردی خود، گسترش شمول مالی در مناطق روستایی و کم برخوردار را در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: ترکیب منابع موثر بانک نشان می‌دهد که حساب‌های قرض‌الحسنه جاری بانک از 127 هزار میلیارد ریال در 10 ماه منتهی به دی ماه سال 99 به رقمی بالغ بر 193 هزار میلیارد ریال رسیده است.
 شیری با تاکید بر رشد 62 درصدی پرداخت تسهیلات از سال گذشته تاکنون گفت: ارزیابی و دیده بانی عملکرد پست بانک ایران در 10 ماه گذشته سال جاری، نشان می‌دهد که موفقیت‌های بانک از سال گذشته تاکنون شتاب بیشتری گرفته است به صورتی که تسهیلات پرداختی بانک از رقم 103 هزار میلیارد ریال در 10 ماه سال 99 به رقم 166 هزار میلیارد ریال صعود کرده است.
وی با بیان اینکه پست بانک ابران برای گسترش تسهیلات خرد، به متقاضیان بیشتری وام پرداخت کرده است، خاطرنشان کرد: رشد 33 درصدی تعداد تسهیلات پرداختی طی 10 ماه گذشته سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 99 مهر تاییدی بر این ادعا است.