null دکتر محامدپور: پست بانک با برنامه ریزی اصولی در روستاها می تواند جذب منابع کند

تمایز پست بانک با سایر بانک ها دربرخورداری از دفاتر خدمات ارتباطی و خرده بانکداری است و پست بانک می تواند با برنامه ریزی اصولی در روستاها جذب منابع کند.

تمایز پست بانک با سایر بانک ها دربرخورداری از دفاتر خدمات ارتباطی و خرده بانکداری است و پست بانک می تواند با برنامه ریزی اصولی در روستاها جذب منابع کند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان یزد، دکتر محامدپور معاون آموزش و پژوهش و اموربین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مناسبت هفته ارتباطات و حضور در کمیته پژوهشی استان به یزد سفر کرده بود، در دیدار از پست بانک استان با ذکر این مطلب افزود: پست بانک در پرداخت تسهیلات IT نیز عملکرد خوب و مناسبی داشته است. در ادامه این بازدید آقای رضایی عرب گزارشی از وضعیت کلی شعب و پرداخت تسهیلات IT به مشتریان ارائه کرد.