null دومین جلسه پست بانک ایران در خصوص تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه کل کشور برگزار شد

دومین جلسه توجیهی اجرای طرح پرداخت تسهیلات بند الف تبصره 18 ماه واحده قانون بودجه کل کشور با حضور مدیرعامل پست بانک ایران عصر روز دوشنبه 16 اسفند ماه برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بهزاد شیری مدیرعامل بانک در این جلسه با اشاره به اینکه برای تشکیل پرونده های تسهیلاتی مرتبط با این تبصره باید از تجربه بانک‌های دیگر استفاده کرد، گفت: باید خود را برای انجام بهینه شش برنامه تکلیفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آماده کنیم.
 وی با تاکید بر انجام بررسی‌های تخصصی از طریق کمیته‌های استانی و بالاتر، افزود: چارچوب‌ها و قواعد باید کاملا شفاف باشد و اطلاع‌رسانی دقیق از نحوه اجرا طرح، فرایند، اقدامات و عملکردها ثبت و گزارش شود.
 شیری با بیان اینکه باید نیازمندی ها را بررسی کنیم و بر اساس ماموریت های تکلیفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حرکت کنیم، تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که فعالیت ها را به صورت کامل مکانیزه کنیم.
 مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به اینکه باید اطلاع رسانی لازم برای اقناع متقاضیان انجام شود، گفت: اطلاع رسانی باید برای ارکان اعتباری اجرایی شود تا همه مراحل و روند کار شفاف، دقیق و مشخص باشد.
وی با بیان اینکه معاونت سازمان و برنامه ریزی بانک، باید کلیات ساختار اجرایی و ارتباط با تحول ماموریت ها را پیش بینی و مجوزهای لازم را اخذ کند، افزود: همچنین باید بخش اعتبارات بانک سامانه توان آفرین را دنبال کند و پیگیری و راهنمایی کاربری به عنوان گزینه اصلی مورد استفاده قرار گیرد.