null بازدید مدیرعامل پست بانک ایران از مدیریت شعب مازندران

دکتر افضلی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران باحضور در مدیریت شعب پست بانک مازندران از شعب و دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی این استان بازدید کرد.

دکتر افضلی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران باحضور در مدیریت شعب پست بانک مازندران از شعب و دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی این استان بازدید کرد. در این بازدید که آتشک رئیس اداره کل حوزه مدیریت نیز حضور داشت، مدیران مخابرات و پست استان با حضور در محل پست بانک استان با دکتر افضلی دیدار کردند. در این دیدار دکتر افضلی ضمن تشریح فعالیت ها و برنامه های آینده پست بانک ایران از همکاری های مؤثر و ارزنده مخابرات و پست مازندران قدردانی کرد. در ادامه این سفر دکتر افضلی از ادارات ستادی، شعب شهرستان های ساری،نکاء،بهشهر، بابل و قائم شهر بازدید کرده و ضمن آگاهی از روند فعالیت های اجرایی شعب و نحوه همکاری آنها با دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی، برافزایش منابع، ارتقاء وضعیت، تکریم ارباب رجوع و مدیریت نقدینگی در شعب تأکید نمود. شرکت در جلسه شورای پست بانک استان و جلسه پرسش و پاسخ کارکنان و بازدید از دفتر خدمات بانکی روستایی دامیر و سورک ساری از دیگر برنامه های سفر مدیرعامل پست بانک ایران در استان مازندران بوده است.