null دکتر شیری: تعداد تسهیلات پرداختی پست بانک ایران در هفت ماهه سال جاری 72 درصد رشد داشته است

 دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران، در تشریح عملکرد هفت ماهه سال 1400 گفت: تا پایان مهرماه سال جاری مبلغ 101/5 هزار میلیارد ریال انواع تسهیلات به 151 هزار نفر از مشتریان حقیقی و حقوقی بانک اعطا شده است که این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 56 درصد و از نظر مبلغ 72 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، دکتر شیری اظهار داشت : مبلغ سرانه تسهیلات پرداختی (نسبت تسهیلات اعطایی به تعداد دریافت کنندگان) 672 میلیون ریال است که نشان دهنده تمرکز بانک بر اعطای تسهیلات خرد در مناطق کم برخوردار و روستایی است.

وی افزود: پست بانک ایران در راستای گسترش تسهیلات خرد، به متقاضیان بیشتری وام پرداخت کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته این تعداد، افزایش 56 درصدی داشته است.

 مدیر عامل پست بانک ایران تصریح کرد : بخش های خدمات و فناوری اطلاعات و ارتباطات 53 درصد، کشاورزی 21/5 درصد ، صنعت و معدن 14درصد و بازرگانی 9/5 درصد و مسکن و ساختمان 2 درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند.

دکتر شیری افزود : بررسی صورت گرفته نشان می دهد تسهیلات پرداختی در 7 ماهه سال جاری در  بخش خدمات و فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به دوره مشابه سال قبل 10 درصد افزایش داشته و سهم عقود مشارکتی در تسهیلات پرداختی 26 درصد و سهم عقود مبادله ای 75 درصد است.