null بازدید رییس هیات مدیره از شعب و باجه بانکی مدیریت شعب پست بانک استان آذربایجان غربی

مهندس طهمورث الیاسی بختیاری رییس هیات مدیره پست بانک ایران که به اتفاق هیات همراه به ارومیه سفر کرده بود،  ضمن بازدید از شعب و باجه‌های بانکی روستایی استان، درجلسه شورای اداری مدیریت شعب پست بانک استان آذربایجان غربی، شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران مهندس الیاسی رییس هیات مدیره در روز پنجشنبه ۱۱ آذرماه سال ۱۴۰۰ از شعب نبوت و فرهنگ ارومیه و همچنین باجه تازه تاسیس روستای شور کند بازدید کرد و وضعیت منابع، مصارف، پرونده‌های تسهیلاتی و سایر شاخص‌های بانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد .
وی در ادامه ضمن ارائه رهنمود های لازم، بر استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای تجهیز و افزایش منابع تاکید کرد و عامل توفیقات بانک در سال‌های جاری را همگرایی و همسویی مجموعه با سیاست‌ها، برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکرد و نظارت‌های به موقع واحد‌ها، ذکر کرد . 
رییس هیات مدیره بانک و هیات همراه پس از بازدیدها در جلسه شورای اداری مدیریت شعب پست بانک آذربایجان غربی شرکت کردند .
در این جلسه الیاسی ضمن تبیین و تشریح مباحث مختلف کاری و رهنمود‌های لازم از زحمات ۳۰ سال عباس آبنوس طی دوران خدمات در پست بانک ایران‌، قدر دانی کرد.