null بازدید آقای نعمتی از پست بانک استان خراسان رضوی

آقای نعمتی عضو هیأت مدیره طی سفری به استان خراسان رضوی از مدیریت شعب استان و تعدادی از شعب شهرستان مشهد بازدید کرد.

آقای نعمتی عضو هیأت مدیره طی سفری به استان خراسان رضوی از مدیریت شعب استان و تعدادی از شعب شهرستان مشهد بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان خراسان رضوی، عضو هیأت مدیره در این دیدار ضمن ارزیابی عملکرد شعب از نزدیک با کارکنان به گفت و گو نشست و با پرسنل ستادی متقاضی ملاقات خصوصی نیز دیدار و پاسخگوی مسائل و مشکلات آنان شد. آقای نعمتی در این سفر ضمن تقدیر از تلاش مدیریت و کارکنان استان، در جلسه شورای اداری به بررسی عملکرد و روند فعالیت مالی مدیریت شعب استان پرداختند. شایان ذکر است، در این جلسه رؤسای دوایر ستادی گزارش حوزه تحت پوشش خود را ارائه کردند.