null حضور مدیرعامل پست بانک ایران در صعود به قله کرکس

دکتر محمود افضلی رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل پست بانک ایران ضمن حضور در شهرستان نطنز در نخستین صعود سراسری مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه به قله کرکس شرکت کرد.

دکتر محمود افضلی رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل پست بانک ایران ضمن حضور در شهرستان نطنز در نخستین صعود سراسری مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه به قله کرکس شرکت کرد. به گزارش روابط عمومی پست بانک اصفهان، در این صعود دسته جمعی مهندس محمود خسروی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، میرمحمدی مشاور وزیر و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پیام، داود آتشک رئیس اداره کل حوزه مدیریت، داود توانا مدیر شعب پست بانک استان اصفهان و 150 نفر از مدیران وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه حضور داشتند.