null کسب امتیاز 90 پست بانک ایران در هشتمین دوره ارزیابی پایش کیفیت خدمات الکترونیکی در بین 168 دستگاه اجرایی

فرهاد بهمنی عضو هیات مدیره اجرایی از افزایش امتیاز پست بانک ایران در هشتمین دوره ارزیابی پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی به 90.08 در بین 168 دستگاه اجرایی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بهمنی با اشاره به اینکه این دوره از ارزیابی ها در 36 شاخص و در چهار محور انجام شده است، گفت: امتیاز پست بانک ایران در دوره هفتم 86.45 از 100 امتیاز بود و با افزایش امتیاز بانک به 90.08 در دوره هشتم ، در جمع 17 دستگاه که در رتبه عالی قرار دارند، رتبه دوازدهم را به دست آورد.
عضو اجرایی هیات مدیره، ارزیابی این دوره از پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی را نسبت به دوره گذشته سختگیرانه‌تر اعلام کرد و ادامه داد: پست بانک ایران تنها بانک شرکت کننده در این ارزیابی بوده است و توانسته با کسب چهار امتیاز بیشتر نسبت به دوره هفتم این جایگاه را بدست آورد.
وی افزود: این بانک در شاخص‌های دولت کاربر محور، با 98 امتیاز، رتبه اول و در دولت شفاف با 90 امتیاز، رتبه دوم را به دست آورده است.
بر اساس این گزارش، پايش كيفيت خدمات الكترونيكی، درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرايی كشور  از سوی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب ٣٦ شاخص ارزيابی، ٣٨ خدمت شناسنامه‌دار و ١٢٥ زيرخدمت دو بار در سال انجام می‌شود.