null مدیر، شعب و باجه‌های برتر پست بانک ایران در آبان‌ماه ۱۴۰۰ معرفی شدند

بنابر اعلام امور استانها و بازاریابی پست‌بانک‌ایران؛ مدیر، شعب و باجه‌های برتر این بانک بر اساس بررسی عملکرد آبان ماه سال‌جاری آنها در زمینه تحقق اهداف برنامه عملیاتی ابلاغی، انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش روابط‌عمومی پست‌بانک‌ایران: براساس ارزیابی صورت گرفته در رده مدیران استانها/مناطق، مدیریت شعب منطقه غرب استان تهران به ترتیب از بین استان‌های بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اصفهان، فارس، هرمزگان، البرز، اردبیل و مرکزی با بیشترین میزان درصد تحقق هدف سپرده‌ای مورد انتظار در آبان ماه و هدف سپرده‌ای سال ۱۴۰۰ به‌عنوان مدیریت شعب برتر انتخاب شد.
 بنا بر این گزارش: در رده شعب، براساس امتیاز کسب شده از بين شعب معرفي شده توسط مديريت شعب استانها/مناطق در شاخص‌های پایش و پویش در آبان ماه ۱۴۰۰، به‌ترتیب شعب عسلویه بوشهر، تربت حیدریه خراسان رضوی و مرودشت فارس حائز رتبه‌های اول تا سوم شده و به عنوان شعب طلایی، نقره‌ای و برنزی معرفی شدند.
همچنین بر اساس ارزیابی به‌عمل آمده از میان باجه‌های بانکی روستایی منتخب معرفی شده توسط مدیریت شعب استانها/مناطق، بر مبنای ۷۰درصد عملکرد منابع و ۳۰درصد کارمزد پرداخت شده بابت خدمات، باجه‌ بانکی روستایی قلعه چوم، جلیکان و شال از باجه های تابعه شعب کوثر استان اصفهان، نور استان مازندران و بویین زهرا استان قزوین به‌ترتیب به‌عنوان باجه‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی انتخاب شدند.
شایان ذکر است: برنامه ارزیابی مدیر، شعب و باجه‌های برتر به‌صورت مستمر در چارچوب شاخص‌هاي تعيين شده بانک در ماه‌های آتی تا پایان سال انجام خواهد شد.