null مسئولان دفاتر خدمات بانکی پست بانک ایلام تشکیل جلسه دادند

جلسه هماهنگی مسؤلان دفاتر خدمات بانکی پست بانک ایلام در محل ساختمان مرکزی این بانک تشکیل شد.

جلسه هماهنگی مسؤلان دفاتر خدمات بانکی پست بانک ایلام در محل ساختمان مرکزی این بانک تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان ایلام، در این جلسه که به منظور ایجاد وحدت رویه و شناخت مشکلات و موانع موجود جهت بهبود کیفیت خدمات بانکی و جلب رضایت مشتریان تشکیل شد، ضمن تأکید بر لزوم عقد قرارداد ارائه خدمات بانکی در کلیه دفاتر و واریز به موقع فیش های مصرفی تلفن همراه،برق، گاز و آب جهت حفظ حقوق ارباب رجوع راهکارهای بهبود ارائه خدمات بانکی در این دفاتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.