null رئیس اداره کل امور بین‌الملل پست بانک ایران: حوالجات ارزی بانک، طی دو ماه ابتدایی سال جاری 84 درصد رشد داشته است

رئیس اداره کل امور بین‌الملل پست بانک ایران از رشد 84 درصدی تعداد حوالجات و بروات اسنادی شعب ارزی طی دو ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 1400 خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی مبلغ حوالجات و بروات اسنادی شعب ارزی از 47 میلیون یورو به 77 میلیون یورو افزایش یافته است که رشد 64 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، مجتبی حقی رئیس اداره کل امور بین‌الملل بانک با اعلام این خبر افزود: تعداد اعتبارات اسنادی داخلی گشایش شده طی دو ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 700 درصد رشد داشته است و مبلیغ این اعتبارات با 3039 درصد رشد از 37 میلیارد ریال در فروردین و اردیبهشت 1400 به مبلغ 1171 میلیارد ریال در همین بازه زمانی دو ماهه در سال جاری افزایش داشته است.
حقی با تاکید بر اینکه در تحقق برنامه ارزی بانک منتهی به پایان اردیبهشت سال 1401تعداد و مبلغ حوالجات به ترتیب 147 و 117 درصد رشد داشته‌اند، تصریح کرد: مدیریت شعب شرق استان تهران با فقره151 به مبلغ  20 میلیون و 474 هزار یورو در صدر عملکرد ارزی پست بانک ایران قرار دارد، ادامه داد: پس از آن شعبه مستقل با 6 میلیون و 140هزار یورو، مدیریت شعب غرب استان تهران با 5 میلیون و 820 هزار یورو و مدیریت شعب استان خراسان رضوی با یک میلیون و 386هزار یورو در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
رئیس اداره کل امور بین‌الملل بانک با اشاره به اینکه مدیریت شعب استان اصفهان با شش شعبه ارزی در گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی در پایان اردیبهشت سال جاری در رتبه اول کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: این استان توانسته با گشایش 13 فقره اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی مبلغ 1،039،590 میلیون ریال را به بانک جذب کند.
وی افزود: پس از اصفهان، شعبه گنبد مدیریت شعب استان گلستان، شعبه مستقل و شعبه مرکزی سنندج مدیریت شعب استان کردستان در رتبه‌های بعدی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی قرار دارند.