null دعوت به مشارکت در کمپین مسئولیت اجتماعی "دوباره زندگی" ویژه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در ماه مبارک رمضان

پست بانک ایران از تمامی کارکنان بانک، عموم مردم و علاقمندان دعوت می‌نماید؛ در کمپین مسئولیت اجتماعی "دوباره زندگی" وزارت امور اقتصادی و دارایی که با همکاری شبکه بانکی و بیمه‌ای، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شبکه افق رسانه ملی و بنیاد تعالی اجتماعی زندگی با هدف حکمرانی خوب، آزادسازی زندانیان و تسهیل زیست بوم اشتغال زندانیان در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود، مشارکت نمایند.
شماره حساب،  کد دستوری و شماره پیامک جهت واریز کمک‌های نقدی:
* شماره حساب: شماره حساب کمیته امداد امام‌خمینی (ره) به شماره ۰۱۰۲۵۸۰۲۵۸۰۰۶ و شبای  ۶۵۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۵۸۰۲۵۸۰۰۶ IR نزد بانک ملی شعبه کمیته امام خمینی(ره) کد ۵۲۶
 * ارسال کد دستوری #۱۰۱۰*۷۸۰* به شماره پیامک 3000101010