بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
چک بانکی
چک بانکی یا چک تضمین شده عبارت است از چکی که بنا به درخواست مشتریان توسط شعب پست‌بانک عهده سایر شعب پست‌بانک یا شعب سایر بانک‌ها (و بالعکس) صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک عامل (صادر کننده ) تضمین می‌گردد.
فراخوان زيرسيستم