بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
مناقصه و مزايده
تعداد موارد يافت شده 1
ردیفنوعموضوعشمارهمهلت دريافت سندرسانهتاریخ چاپ
1مزایده آگهی مزایده 334 تخته فرش دستبافت شماره م-4-97 (تمدید زمان مزایده)  
1397/08/10
سایت
1397/07/11
1
آرشيو