مجمع عمومی مؤسسه جهانی بانکهای پسانداز (WSBI) چهاردهم نوامبر سال 2018 میلادی در دهلی نو برگزار شد. این نشست به بهانه 25امین کنگره جهانی بانکهای پسانداز با موضوع "خرده بانکداری پایدار، کمک به جهانی-سازی فراگیر برای همه" که در روزهای 15 و 16 نوامبر برپا بود برگزار شد و طی آن ایسیدرو فاینه به عنوان جانشین هاینریش هاسیس به سمت مدیر دورهای WSBI انتخاب شد.
1398/02/07