نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
اداره کل بانکداری بین الملل
مجتبی حقی
سرپرست اداره کل بانکداری بین‌الملل

تلفن :81565006-88540283
فکس :88540297
آدرس :خیابان قائم مقام- با لاتر از مطهری خیابان دوم شماره 2 طبقه 4
Email: mojtaba.haghi@postbank.ir
عباس ترابی
معاون اداره کل بانکداری بین‌الملل

تلفن :81565006-88540283
فکس :88540297
آدرس :خیابان قائم مقام- با لاتر از مطهری خیابان دوم شماره 2 طبقه 4
Email: abbas.torabi@postbank.ir