نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
مدیریت امور سرمایه انسانی و پشتیبانی
مهدی عسکری زاده
مدیر امور سرمایه انسانی و پشتیبانی

تلفن :81563060-81563040
فکس :88706773
آدرس :تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان -پلاک 1
Email: info@postbank.ir